Om oss

Sverigefinska skolan är Eskilstunas äldsta fristående skola och grundades 1993. Skolan ligger vackert belägen i centrala Eskilstuna i en anrik skolbyggnad från 1895 som renoverats till dagens standard. Det är goda förbindelser till skolan med lokaltrafiken och även gångavstånd till Centralstationen. I närområdet finns flera grönområden, närhet till Stadsbiblioteket, badhus, sporthall, muséer mm som vi besöker ofta.

Stiftelsen ERK är huvudman för skolan som bedriver en tvåspråkig undervisning (finska och svenska) från förskoleklass till årskurs 6 enligt den svenska läroplanen Lgr 11. Modersmålsundervisning sker både som första språk och som andraspråk dvs. eleven behöver inte ha förkunskaper och språket behöver inte vara aktivt i hemmet. Läs mer här

Läsåret 2023/2024 har vi ca 90  elever från förskoleklass till åk 6. Klasserna är små, vilket innebär goda möjligheter till en lugn och trygg skolmiljö där pedagogerna ser alla elever och har möjlighet att stötta eleverna i att nå sin fulla potential. På skolan har vi en aktiv Elevhälsa och ett Trygghetsteam för att stödja elever och personal under hela skoldagen. Flera gången i veckan erbjuder vi studieverkstad på eftermiddagarna för elever som så önskar.

Elevernas raster är viktiga tillfällen för rekreation, lek och socialt samspel. Vi har alltid flera rastvärdar ute på rasterna och erbjuder styrda rastaktiviteter för att främja samarbete och aktiva raster.

För de familjer som har behov av skolbarnomsorg, erbjuder vi före och efter skoldagen ett fritidshem som möjliggör för föräldrarna att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmets uppdrag är även den reglerad i Skollagen (2010:800) och läroplanen Lgr 11.

Sverigefinska skolan månar om ett nära samarbete med vårdnadshavarna. Genom vårt intranät Schoolsoft kan vårdnadshavarna aktivt och på ett enkelt sätt följa sitt barns utveckling och skoldag.