Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål

Vårt mål är att erbjuda god kvalitet i alla våra verksamheter. För att utveckla vår verksamhet är det viktigt att ni berättar för oss vad ni inte är ni inte är nöjd med och att vi får möjlighet att rätta till eventuella fel och brister men det är också viktigt att vi får veta vad vi gör som är bra.

Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten ska du alltid i första hand vända dig till personalen på förskolan/skolan. Om du inte är nöjd med svaret, kan du vända dig till rektor. Skulle du inte bli nöjd med det svaret kan du vända dig till huvudmannen, styrelsen för ERK och skulle du mot förmodan inte vara nöjd efter det finns möjligheten för dig att kontakta Skolinspektionen.

Du kan skicka in klagomål, beröm och idéer kring förskola och skola via styrelsen@erk.se

Självklart får du skicka in synpunkter anonymt. Om du lämnar namn och adress, telefon eller e-postadress, kommer vi att meddela dig hur dina synpunkter tas om hand, vilket vi inte kan göra om du är anonym.