Om oss

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet. Sverigefinska förskolan Pikku-Erkki grundades 1994 har idag två avdelningar fördelade i mindre grupper. Förskolan är belägen i samma byggnad som vår grundskola och ligger vackert belägen i centrala Eskilstuna i en anrik skolbyggnad från 1895 som renoverats till dagens standard. I närområdet finns flera grönområden, närhet till Stadsbiblioteket, sporthall, muséer mm som vi besöker ofta.

Stiftelsen ERK är huvudman för förskolan. Verksamheten i förskolan bedrivs i huvudsak på finska, men vi arbetar även med språkutveckling i det svenska språket. Verksamheten bedrivs enligt Skollagen (2010:800) och läroplanen Lpfö 18.

Läs mer om förskolans verksamhet här.

Vår målsättning är att barnen får en trygg och lärorik tid på förskolan och att verksamheten stimulerar barnens språkutveckling till att bli aktivt tvåspråkiga och att verksamheten främjar barnens sverigefinska identitetsutveckling bland annat genom ett rikt kulturutbud i form av teater, musik, litteratur och att vi uppmärksammar både finska och svenska traditioner.

På Förskolan Pikku-Erkki månar vi om ett nära samarbete med vårdnadshavarna. Genom vårt intranät Schoolsoft kan vårdnadshavarna aktivt och på ett enkelt sätt följa sitt barns utveckling och dag i förskolan, enkelt lägga in omsorgstider mm.