Tietoa meistä

Esikoulu Pikku-Erkki

Esikoulu on Ruotsin koulutusjärjestelmän ensiaskel. Ruotsinsuomalainen esikoulu Pikku-Erkki perustettiin vuonna 1994 ja meillä on tällä hetkellä kaksi osastoa, jotka on puolestaan jaettu pienempiin ryhmiin. Nämä osastot toimivat samassa rakennuksessa kuin peruskoulumme. Vuonna 1895 valmistunut perinteikäs koulurakennus on kunnostettu nykyajan vaatimuksia vastaavaksi. Lähistöllä on useita viheralueita ja Kaupunginkirjasto, uimahalli, urheiluhalli, museoita ja muita kohteita, joissa käymme usein.

Esikoulun päämies on ERK –säätiö. Esikoulun toiminta on pääosin suomenkielistä, mutta teemme myös työtä edistääksemme ruotsin kielen kehitystä. Toiminta perustuu Koululakiin (2010:800) ja opetussuunnitelmaan Lpfö 18.

Lue lisää esikoulun toiminnasta tästä

Tavoitteemme on tarjota lapsille turvallinen ja opettavainen esikoulu, joka antaa virikkeitä lasten kielelliseen kehittymiseen. Rikkaan kulttuuritarjonnan – teatteri, musiikki, kirjallisuus – lisäksi lapset saavat tuntuman sekä suomalaisiin, että ruotsalaisiin perinteisiin.

Esikoulu Pikku-Erkki haluaa tehdä tiivistä yhteistyötä huoltajien kanssa. Lähiverkkomme (intranet)  Schoolsoftin kautta huoltajat voivat aktiivisesti ja helposti seurata lapsensa kehitystä ja päivää ja ilmoittaa kätevästi halutut hoitoajat jne.