Tietoa meistä

Tietoa meistä

Ruotsinsuomalainen koulu on Eskilstunan vanhin vapaakoulu, se perustettiin vuonna 1993. Koulu sijaitsee kauniissa ympäristössä Eskilstunan keskustassa. Vuonna 1895 valmistunut perinteikäs koulurakennus on kunnostettu nykyajan vaatimuksia vastaavaksi. Kouluun on hyvät paikallisliikenneyhteydet ja Keskusasema on kävelymatkan päässä. Lähistöllä on useita viheralueita ja Kaupunginkirjasto, uimahalli, urheiluhalli, museoita ja muita kohteita, joissa käymme usein.

ERK-säätiö on koulun päämies. Kaksikielistä opetusta (suomi ja ruotsi) annetaan Ruotsin peruskoulun opetussuunnitelman Lgr11 mukaisesti esikoululuokasta kuudenteen luokkaan. Äidinkielen opetusta annetaan sekä ensimmäisessä, että toisessa kielessä, oppilaalla ei siis tarvitse olla esitaitoja eikä kielen tarvitse olla elävä kotikieli. Lisätietoja saat täältä

Lukuvuonna 2023/2024 meillä on noin 90 oppilasta esikoululuokasta kuudenteen luokkaan. Luokat ovat pieniä mikä antaa hyvät mahdollisuudet rauhalliseen ja turvalliseen kouluympäristöön, jossa pedagogit näkevät kaikki oppilaansa ja voivat tukea heitä saavuttamaan kykyjensä mukaisia tuloksia. Koulussamme toimii aktiivinen oppilasterveyshuolto (Elevhälsa) ja turvaryhmä (Trygghetsteam), jotka tukevat oppilaita ja henkilökuntaa koko koulupäivän ajan. Useana iltapäivänä viikossa tarjoamme opintopajan sitä haluaville oppilaille.

Välitunnit ovat tärkeitä oppilaiden virkistyksen, leikin ja sosiaalisen kanssakäymisen kannalta. Kaikilla välitunneilla ulkona on useita välituntiohjaajia ja tarjoamme ohjattua välituntitoimintaa edistääksemme yhteenkuuluvuutta ja aktiivisuutta.

Ennen koulupäivää ja sen jälkeen tarjoamme halukkaille mahdollisuuden vapaa-ajankotiin, mikä helpottaa työn tai opintojen ja vanhemmuuden yhdistämistä. Myös vapaa-ajankodin tehtävä on määritelty koululaissa (2010:800) ja oppisuunnitelmassa Lgr 11.

Tiivis yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeä Ruotsinsuomalaiselle koululle. Lähiverkkomme (intranet)  Schoolsoftin kautta huoltajat voivat aktiivisesti ja helposti seurata lapsensa kehitystä ja koulupäivää.