Frågor och svar

- Hur gör jag för att ansöka om plats på förskolan Pikku-Erkki för mitt barn?

Detaljerad beskrivning om hur du/ni går tillväga finns under rubriken ansökan. 

När kan jag ställa mitt barn i kö?

Du kan ställa ditt barn i kö så snart denne har fått ett fullständigt personnummer. Barnet ska ha fyllt ett år då det börjar på förskolan.

Kan jag/vi besöka förskolan innan vi börjar och bestämmer oss?

Ni är hjärtligt välkomna att boka in besök. Vänligen kontakta rektor Hanna Valldén på 070-7379494 eller hanna.vallden@erk.se

Kan jag/vi bestämma vilken avdelning vi önskar att vårt barn ska börja på?

Ni kan lämna önskemål i ansökningsformuläret, men vi kan inte garantera att ledig plats finns på en viss avdelning.

Får mitt barn gå på förskola om jag är arbetslös eller föräldraledig?

Vi följer Eskilstuna kommuns riktlinjer och erbjuder barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga förskola från och med ett års ålder 25 timmars omsorgstid i veckan. Allmän förskola erbjuds från den 1 augusti det år ditt barn fyller 3 år till och med den 30 juni det år ditt barn fyller 6 år. Den är avgiftsfri och timmarna, 15 timmar i veckan eller maximalt 525 timmer per år, är fördelade på skolårets terminer.

(Eskilstuna kommuns riktlinjer länkas till: https://www.eskilstuna.se/download/18.681a3704160da3782d21159/1515511380644/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20placering.pdf

Hur mycket ska jag betala för förskoleplatsen?

Kostnaden beräknas baserat på hushållets inkomster. Barnomsorgsavgiften betalas 12 månader om året, dvs. även då barnet är ledigt. Vi tillämpar maxtaxa. Alla inkomster som man betalar skatt på räknas som inkomst t.ex. lön, a-kassa, föräldrapenning mm. Ersättningar som man inte skattar för räknas inte som inkomst t.ex. barnbidrag, bostadsbidrag, studiebidrag mm. Om inkomstuppgift ej lämnas, beräknas avgiften efter högsta inkomst tills att inkomstuppgift lämnas.

Fullständiga riktlinjer hittar ni här

Vilka öppettider har förskolan?

Avdelningarna på Vasbergsgatan har öppet 06.00-17.30.

Måste mitt barn kunna finska för att börja på förskolan Pikku-Erkki eller måste finska vara ett aktivt språk i hemmet?

Nej, finska är ett minoritetsspråk i Sverige och barn som tillhör den nationella minoriteten har en särskild utökad rätt till att få möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på modersmålet. Läs mer här: