Om oss

Stiftelsen ERK

Stiftelsen ERK (Eskilstunan Ruotsinsuomalainen Koulu) är huvudman för Sverigefinska skolan i Eskilstuna samt Förskolan Pikku-Erkki, vilket innebär att det yttersta ansvaret enligt Skollagen (2010:800) för verksamheterna ligger hos huvudmannen.

Stiftelsen ERK är religiöst, politiskt och kulturellt obunden. Verksamheten följer den svenska skollagen (2010:800) och läroplanerna Lgr11, Lpfö 98.

Enligt stiftelseurkunden är stiftelsens uppgift bevarandet av det finska språket i Eskilstuna och i Sverige. Målsättningen är att främja barnens och elevernas språkutveckling i finska och svenska på en nivå som möjliggör en aktiv tvåspråkighet samt stöttar deras sverigefinska identitetsutveckling.

Stiftelsens styrelse:

Susan Heikinniemi – ordförande

Hannu Laitinen – vice ordförande

Anne Nordström – ledamot

Päivi Hilli-Eklund – ledamot

Hanna Valldén – ledamot