Päivitetty / Uppdaterad 1/2 2016
Pikku-ERKKI
Pikku-Erkki ERKKI-koulu ERK-säätiö / Stiftelsen ERK Alkusivu / Startsida

Ajankohtaista / Aktuellt

Lomakkeet / Blanketter:

Hoitoaika / Schema

Ilmoittautuminen / Anmälan

Tulot / Inkomster

Raili

Esikoulun johtaja / Förskoleschef Raili Kujala
016-12 20 40, raili.kujala@erk.se

Vanhemmat suosittelevat:
Föräldrarna rekommenderar:

Maria
"Jag är otroligt tacksam att mitt barn hade turen att hamna på den här förskolan. Personalen har en tydlig målsättning i sitt arbete gentemot mitt barn och hela barngruppen. Tänk om alla förskolor var så."

Maria Hakala

 

Erika
"Personalen har varit tillmötesgående och omtänksam, stämningen är trevlig och vi har alltid känt oss trygga med att lämna våra barn. Vi har under dessa år faktiskt varit väldigt nöjda med allt."

Erika Alatalo

 

 
City 1 City 2 Kloster 1 Kloster 2 Årby
 
Rokkiritari
KUVIA JUHLISTA! BILDER FRÅN FESTEN!

Lämmin, turvallinen ja kiireetön ilmapiiri!

Pedagogista toimintaa, jossa perushoito, kasvatus ja opetus muodostavat kokonaisuuden.

Pikku-ERKKI on vuonna 1994 ERK-säätiön perustama ja ylläpitämä esikoulu 1–5-vuotiaille lapsille.

Esikoulun toiminnan suunnittelua ohjaa kouluviraston laatima opetussuunnitelma Lpfö-98 (uudistettu 2010), Eskilstunan koulusuunnitelma, sekä ERK:n säätiön asettamat tavoitteet.

Pikku-ERKissä toimii viisi osastoa, yksi pienten lasten osasto (1–3v), kaksi isojen lasten osastoa (3–5v), sekä kaksi sisarusryhmä osastoa (1–5v).

Esikoulu on kaksikielinen. Tavoitteenamme on luoda vahva ja laaja perusta suomenkielelle sekä kaksikielisyydelle. Opetamme lapsille kahden kulttuurin perinteitä. Henkilökunnalle on jatkokoulutusta kurssien, luentojen ja kirjallisuuden kautta. Sen lisäksi osallistumme Hanasaaren koulutuspäiville.

Esikoulun ja kodin yhteistyön ensisijaisena lähtökohtana on yhteinen kasvatustehtävä. Tavoitteena on lapsien hyvinvoinnin edistäminen. Lapsille tämä yhteistyö näyttäytyy mielekkäänä kasvuympäristönä, jossa on turvallista varttua. Esikoulu Pikku-ERKin pyrkimyksenä on ottaa perheiden toiveet huomioon.

Toiminnassamme tarjotaan lapsille paitsi opetussuunnitelman mukaista perustoimintaa, myös kansanperinteitä, erilaisia vierailuja ja elämyksiä. Vuosittain järjestetään vanhempainilta, ja vanhemmille tarjotaan mahdollisuus kehityskeskusteluun.

Tervetuloa tutustumaan Pikku-ERKKIIN!

----

Trygghet och omvårdnad. Utveckling genom lek.

Pikku-ERKKI är en tvåspråkig förskola som lyder under ERK-stiftelsen. Den grundades 1994 och är avsedd för barn mellan 1–5 år.

Förskolans verksamhet styrs av skolverkets läroplan Lpfö-98 (reviderad 2010), Eskilstunas verksamhetsplan och ERK-stiftelsens målsätningar.

Pikku-ERKKI har fem avdelningar, en småbarnsavdelning (1–3 år), två storbarnsavdelningar (3–5 år) och även två syskonavdelningar (1–5 år).

Förskolan är tvåspråkig. Vårt mål är att barnen får en stark och bra grund för det finska språket samt tvåspråkighet. Vi ger barnen båda kulturernas traditioner. Åt den tvåspråkiga personalen erbjuder vi fortutbildning genom kurser, föreläsningar och litteratur. Vi deltar även i Hanaholmens utbildningsdagar. (Som arrangeras av Sverigefinska Lärarförbundet).

Den främsta utgångspunkten för samverkan mellan barnomsorg och hemmet är den gemensamma fostransuppgiften. Det innebär gemensamma ansträngningar för att främja barnets välmående. För barnet visar sig detta samarbete i en meningsfull uppväxtmiljö där det är tryggt att växa upp. Förskolan Pikku-ERKKI har som central målsättning att erbjuda barnomsorg med hänsyn tagen till familjens önskemål.

I vår verksamhet ingår många olika upptåg, folktraditioner, besök m.m. som görs efter läraplanen. Varje år ordnar vi en föräldrakväll och till föräldrar erbjuder vi tid för utveklingssamtal.

Välkommen till Pikku-ERKKI!

----

”Koska lasketaan pulkkamäkeä? Kun maassa on lunta ja pakkasta! Koska lasketaan pulkkamäkeä? No tietenkin talvella!”
Näin vauhdikkaasti vietimme laskiaisriehaa yhdessä Årbyn esikouluosaston ja koulun esikoululuokan sekä 1. luokan kanssa!
Kuvat: Sari Martikainen
 
Yhteystiedot
© Stiftelsen ERK. Webbdesign Kai Kangassalo
It will likewise end up being rolex replica sale to determine the way the forthcoming metal design is actually listed. Just to let everyone know this article concerns my personal opinions about buying and collecting tag heuer replica sale. Whether one person likes Replica Rolex UK or not, one cannot deny that rolex replica sale still gets more attention from watch consumers than any other watch brand. I respect Rolex because of what it is able to accomplish and I own and have owned my share of cartier replica sale. I must admit that my opinion on this thing changes once in a while. I even wrote an article about why I don't collect old Rolex watches, yet now I seem to be stuck with only tag heuer replica in my modest collection of Rolex watches. However, I remain strongly opinionated about hublot replica sale. In this article I will tell you exactly why, and why it might be safer to buy a brand new watch.